<html>
<head>
<title>Begivenhetsmeny</title>
</head>

<body TEXT="#000000" BGCOLOR="#FFFFF0">

<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=4 CELLSPACING=0>
<TR>
<TD WIDTH="12" VALIGN="TOP" HALIGN="LEFT">
<CENTER>
<IMG SRC="/mic.nsf/Files/prikk/$file/prikk.gif" WIDTH="2" HEIGHT="300" BORDER="0">
</CENTER>
</TD>

<TD valign=top BORDER=0>

<FONT COLOR="#000000" SIZE="2" FACE="MS Sans Serif,ARIAL,HELVETICA,GILL SANS,GENEVA"><STRONG>Find events:</STRONG></FONT><P>

<NOBR>
<FONT COLOR="#000000" FACE="MS Sans Serif,ARIAL,HELVETICA,GILL SANS,GENEVA" SIZE="2">
<A HREF="/nmi.nsf/begalfakollaps_e" TARGET=begivenhetsinnhold><IMG SRC="/mic.nsf/Files/mer/$file/mer.gif" WIDTH=12 HEIGHT=12 BORDER=0 ALT=""></A> <B>Alphabetical</B><BR>
<A HREF="/nmi.nsf/beggeo_e" TARGET=begivenhetsinnhold><IMG SRC="/mic.nsf/Files/mer/$file/mer.gif" WIDTH=12 HEIGHT=12 BORDER=0 ALT=""></A> <B>Geographical</B><BR>
<A HREF="/nmi.nsf/begkat_e" TARGET=begivenhetsinnhold><IMG SRC="/mic.nsf/Files/mer/$file/mer.gif" WIDTH=12 HEIGHT=12 BORDER=0 ALT=""></A> <B>By type</B><BR>
<A HREF="/nmi.nsf/begkrono_e" TARGET=begivenhetsinnhold><IMG SRC="/mic.nsf/Files/mer/$file/mer.gif" WIDTH=12 HEIGHT=12 BORDER=0 ALT=""></A> <B>Chronological</B><P>
<A HREF="http://www.ballade.no/mushus/mic/nmi.nsf/begkat_e?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=2.2#2.2" TARGET=begivenhetsinnhold><IMG SRC="/mic.nsf/Files/mer/$file/mer.gif" WIDTH=12 HEIGHT=12 BORDER=0 ALT=""></A> <B>Festivals 2001</B><P>
</NOBR>

<IMG SRC="/nmi.nsf/pic/sydpolen/$file/sydpolen.jpg" WIDTH=80 HEIGHT=58 ALT="South Pole 1911"><BR clear=all>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=8 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><P>
<FONT SIZE=1 FACE="MS Sans Serif,ARIAL,HELVETICA,GILL SANS,GENEVA">
Hvis ditt arrangement, mangler eller har feil informasjon, vennligst gi oss <A HREF="mailto:ballade@mic.no">beskjed</A>, s skal vi vurdere ta med begivenheten i denne oversikten.</FONT>
</FONT>

</TD>
</TR>
</TABLE>

</body>
</html>


View-forklaringer:

Tittel:


Ingress:


BildeURL:


Bildebredde (px):