For bildet "LindstrÝm" er det laget utstnitt med breddene: 184, 244, 506