<!-- BEGIN: Meny - Ballade seksjoner -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="191">
<tr>
<td width="190" class="bgcol_ballade100"><p class="headline">Seksjoner:</p></td><td width="1" class="bgcol_ballade100"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="1" height="13" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="191" height="1" border="0"></td>
</tr>

<tr>
<td width="190" class="bgcol_ballade30"><p class="line_lvl1"><a href="/jobb.nsf/stillkrono_default" class="venstremeny" target="_top">Ledige stillinger</a></p></td><td width="1" class="bgcol_ballade30"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="1" height="13" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="191" height="1" border="0"></td>
</tr>

<tr>
<td width="190" class="bgcol_ballade30"><p class="line_lvl1"><a href="/nmi.nsf/autofp/bransjen" class="venstremeny" target="_top">Bransjen</a></p></td><td width="1" class="bgcol_ballade30"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="1" height="13" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="191" height="1" border="0"></td>
</tr>

<tr>
<td width="190" class="bgcol_ballade30"><p class="line_lvl1"><a href="/nmi.nsf/autofp/politikk" class="venstremeny" target="_top">Debatt</a></p></td><td width="1" class="bgcol_ballade30"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="1" height="13" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="191" height="1" border="0"></td>
</tr>

<tr>
<td width="190" class="bgcol_ballade30"><p class="line_lvl1"><a href="http://www.miclex.no"" class="venstremeny" target="_top"><i>Miclex</i></a></p></td><td width="1" class="bgcol_ballade30"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="1" height="13" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="191" height="1" border="0"></td>
</tr>

<tr>
<td width="190" class="bgcol_ballade30"><p class="line_lvl1"><a href="/nmi.nsf/doc/art2007011416464522001373" class="venstremeny" target="_top"><i>Artikkelarkiv</i></a></p></td><td width="1" class="bgcol_ballade30"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="1" height="13" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="191" height="1" border="0"></td>
</tr>

<tr>
<td width="190" class="bgcol_ballade30"><p class="line_lvl1"><a href="/nmi.nsf/nyhetsbrevpamelding" class="venstremeny" target="_top"><i>Nyhetsbrev</i> - <b>NY!</b></a></p></td><td width="1" class="bgcol_ballade30"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="1" height="13" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="191" height="1" border="0"></td>
</tr><!--

<tr>
<td width="190" class="bgcol_ballade30"><p class="line_lvl1"><a href="/nmi.nsf/autofp/nyutgivelser" class="venstremeny" target="_top">Nye utgivelser</a></p></td><td width="1" class="bgcol_ballade30"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="1" height="13" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="191" height="1" border="0"></td>
</tr>


<tr>
<td width="190" class="bgcol_ballade30"><p class="line_lvl1"><a href="/nmi.nsf/autofp/begivenheter" class="venstremeny" target="_top">Begivenheter i utlandet</a></p></td><td width="1" class="bgcol_ballade30"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="1" height="13" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="191" height="1" border="0"></td>
</tr>


<tr>
<td width="190" class="bgcol_ballade30"><p class="line_lvl1"><a href="/nmi.nsf/autofp/amatormusikklivet" class="venstremeny" target="_top">Kor/korps/undervisning</a></p></td><td width="1" class="bgcol_ballade30"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="1" height="13" border="0"></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="191" height="1" border="0"></td>
</tr>


<tr>
<td width="190" class="bgcol_ballade30"><p class="line_lvl1"><a href="/nmi.nsf/g/kolofon" class="venstremeny" target="_top">Redaksjon</a></p></td><td width="1" class="bgcol_ballade30"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="1" height="13" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><img src="/mic.nsf/Files/s/$file/s.gif" width="191" height="1" border="0"></td>
</tr>

-->

</table>
<!-- END: Meny - Ballade seksjoner -->View-forklaringer:

Tittel:


Ingress:


BildeURL:


Bildebredde (px):