<html>
<head>
<title>Gruppemeny</title>
</head>

<body TEXT="#000000" BGCOLOR="#FFFFF0">

<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=4 CELLSPACING=0>
<TR>
<TD WIDTH="12" VALIGN="TOP" HALIGN="LEFT">
<CENTER>
<IMG SRC="/mic.nsf/Files/prikk/$file/prikk.gif" WIDTH="2" HEIGHT="350" BORDER="0">
</CENTER>
</TD>

<TD valign=top BORDER=0>

<FONT COLOR="#000000" SIZE="2" FACE="MS Sans Serif,ARIAL,HELVETICA,GILL SANS,GENEVA"><STRONG>Find companies, organizations, orchestras, ensembles, band, festivals etc:</STRONG></FONT><P>

<NOBR>
<FONT COLOR="#000000" FACE="MS Sans Serif,ARIAL,HELVETICA,GILL SANS,GENEVA" SIZE="2">
<A HREF="/symfoni/kontakt.nsf/alfabedriftkollaps_e" TARGET=gruppeinnhold><IMG SRC="/mic.nsf/Files/mer/$file/mer.gif" WIDTH=12 HEIGHT=12 BORDER=0 ALT=""></A> <B>Alphabetical</B><BR>
<A HREF="/symfoni/kontakt.nsf/geobedrift_e" TARGET=gruppeinnhold><IMG SRC="/mic.nsf/Files/mer/$file/mer.gif" WIDTH=12 HEIGHT=12 BORDER=0 ALT=""></A> <B>Geographical</B><BR>
<A HREF="/symfoni/kontakt.nsf/katbedrift_e" TARGET=gruppeinnhold><IMG SRC="/mic.nsf/Files/mer/$file/mer.gif" WIDTH=12 HEIGHT=12 BORDER=0 ALT=""></A> <B>By subject</B><BR>
<A HREF="/symfoni/kontakt.nsf/bedrifttype_e" TARGET=gruppeinnhold><IMG SRC="/mic.nsf/Files/mer/$file/mer.gif" WIDTH=12 HEIGHT=12 BORDER=0 ALT=""></A> <B>By category</B><P>
<A HREF="http://www.ballade.no/mushus/mic/symfoni/kontakt.nsf/bedrifttype_e?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=15.2#15.2" TARGET=gruppeinnhold><IMG SRC="/mic.nsf/Files/mer/$file/mer.gif" WIDTH=12 HEIGHT=12 BORDER=0 ALT=""></A> <B>Band index</B><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=15 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" ">(pop/rock/jazz)<P>
</NOBR>

<FONT SIZE=1 FACE="MS Sans Serif,ARIAL,HELVETICA,GILL SANS,GENEVA">
Hvis dere, eller andre "lag" dere kjenner, mangler eller har feil informasjon, nøl ikke med å <A HREF="mailto:ballade@mic.no">ta kontakt</A> !</FONT>
</FONT><P>

<IMG SRC="/nmi.nsf/pic/bronselaget/$file/bronselaget.jpg" WIDTH=150 HEIGHT=98 ALT="Bronselaget"><BR clear=all>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=8 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><P>

</TD>
</TR>
</TABLE>

</body>
</html>


View-forklaringer:

Tittel:


Ingress:


BildeURL:


Bildebredde (px):