For bildet "Hemsing / Hansegård" er det laget utstnitt med breddene: 184, 244, 506