<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">
<!-- Lotus-Domino (Release 5.0.1 (Intl) - 16 July 1999 on Windows NT/Intel) -->
<html>

<HEAD>
<META NAME="description" CONTENT="Daglige nyheter fra norsk musikkliv, samt omfattende omfattende oversikt over personer, firma, band, ensembler, festivaler etc">
<META NAME="keywords" CONTENT=", Musikk, Nyheter, Informasjon, CD, Plater, Plateomtaler, Noter, Festivaler, Pop, Rock, Samtidsmusikk, Klassisk, Jazz, Vise, Folkemusikk">
<STYLE>
A:link { color: #000000; text-decoration: none; font-size: 12px; }
A:visited { color: #000000; text-decoration: none; font-size: 12px; }
A:active { color: white; text-decoration: none; font-size: 12px; }
A:hover { color: white; text-decoration: none; font-size: 12px; }
</STYLE>
</HEAD>

<BODY BACKGROUND="/mic.nsf/Files/menybakgrunn/$file/menybakgrunn.jpg" BGCOLOR="#000000" TEXT="#000000" LINK="black" VLINK="#000000" ALINK="#000000" leftmargin="1">

<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><P>

<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=2>
<TR>
<TD VALIGN=TOP>
<FONT FACE="MS Sans Serif,Arial,Helvetica,Geneva" SIZE=1><STRONG>
<!-- B Elementer --><P>
<FONT COLOR="#FFFFFF"><STRONG>read about:</STRONG><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/autofp/folkemusikk" target=main>folk/trad/ethnic</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/autofp/jazz" target=main>jazz</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/autofp/kunstmusikk" target=main>classical/contemporary</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/autofp/popularmusikk" target=main>pop/rock</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/autofp/amatormusikklivet" target=main>choir/wind band</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><IMG SRC=/icons/ecblank.gif WIDTH=8 HEIGHT=10 BORDER=0 ALT="spacer"><BR>

<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/autofp/nyutgivelser" TARGET=main>cd news/printed news</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/autofp/begivenheter" target=main>calendar</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><IMG SRC=/icons/ecblank.gif WIDTH=8 HEIGHT=10 BORDER=0 ALT="spacer"><BR>

<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/autofp/bransjen" TARGET=main>industry/export</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/autofp/politikk" target=main>debate</A><BR>

<!-- B Elementer --><P>
<FONT COLOR="#FFFFFF"><STRONG>find:</STRONG><BR>

<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/g/personramme" TARGET=main>persons/artists</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif"WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/g/grupperamme" TARGET=main>companies/org/groups</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/g/begivenhetsramme" TARGET=main>events/festivals</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/g/artikkelramme" TARGET=main>articles</A><BR>
<!-- <IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/Innhold" TARGET=main>emner</A><BR> -->
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/g/lenkeramme" TARGET=main>music links</A><BR>

<!-- B Elementer --><P>
<FONT COLOR="#FFFFFF"><STRONG>info:</STRONG><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="mailto:ballade@mic.no">please contact us</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/g/kolofon" target=main>about LTN</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="/mic.nsf/artkreditt" target=main>our writers</A><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><A HREF="http://www.mic.no/" target=new>go to norwegian mic</A><P>

</FONT>

<!-- Søk start -->
<FORM METHOD="post" ACTION="/mic.nsf/ltn_search?searchview" target="main">
<FONT FACE="MS Sans Serif,Arial,Helvetica,Geneva" SIZE=-2 COLOR=#FFFFFF><STRONG>search:</FONT><BR>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><FONT COLOR="#000000">articles</FONT><BR>
<FONT FACE="MS Sans Serif,Arial,Helvetica,Geneva" SIZE="-2">
<INPUT TYPE="text" NAME="Query" SIZE="8" MAXSIZE="255" VALUE="">
<INPUT NAME="SearchOrder" TYPE="hidden" VALUE="3">
<!--<INPUT TYPE="submit" NAME="soek" VALUE="søk" SIZE="2">-->
</FORM>

<FORM METHOD="post" ACTION="/symfoni/kontakt.nsf/soek_e?searchview" target="main">
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" "><FONT COLOR="#000000">contacts</FONT><BR>
<FONT FACE="MS Sans Serif,Arial,Helvetica,Geneva" SIZE="-2">
<INPUT TYPE="text" NAME="Query" SIZE="8" MAXSIZE="255" VALUE="">
<INPUT NAME="SearchOrder" TYPE="hidden" VALUE="3">
<!--<INPUT TYPE="submit" NAME="soek" VALUE="søk" SIZE="2">-->
</FORM>

<!-- <IMG SRC=/icons/ecblank.gif WIDTH=4 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT="space"> -->
<!-- <A HREF="/symfoni/kontakt.nsf/soek/$SearchForm?Searchview" target=main>avansert søk</A> -->
<!-- Søk slutt -->

</TD
</TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>


View-forklaringer:

Tittel:


Ingress:


BildeURL:


Bildebredde (px):