Stig Wernø Holter - Biography

Stig Wernø Holter

Stig Wernø Holter (09.11.1953)virker som førsteamanuensis i kirkemusikk ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen. Han er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Det teologiske menighetsfakultet (kristendom hovedfag) med videre orgelstudier i København og Stuttgart. Han er aktiv som organist, pedagog, skribent og komponist.

Holter har komponert orgelverker, kirkemusikk og kammermusikk. Han har publisert en rekke fagartikler og boken Kom tilbe med fryd - innføring i liturgikk og hymnologi. I 2000 fikk han graden dr.philos. ved Universitetet i Bergen på avhandlingen Hellig sang med himmelsk lyd. Norsk kirkesang i endring og vekst gjennom 100 år (1835-1936) med særlig vekt på Koralbok for den norske kirke.

Holter har vært tilknyttet Griegakademiet – Institutt for musikk siden 1980 og underviser i orgel, liturgisk teori og praksis, samt arrangering/kontrapunkt.MIC 2003
-
Share the story on:
                    |     More

Headlines:New acquisitions from the National Library (sheet music)

MIC-pages is managed by Aslak Oppebøen
Tel: +47 90175338 · aslak@musicnorway.no