For bildet "MIC legges ned" er det laget utstnitt med breddene: 184, 244, 506